Felmeddelande

 • Notice: Undefined variable: token in bb_coveo_search_ui_block_page_attachments() (line 53 of modules/custom/bb_widgets/bb_coveo_search_ui/bb_coveo_search_ui_block.module).
 • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 312 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).

Tips när du skriver prov

Lärare använder prov för att utvärdera hur du behärskar kursinnehåll och kursmål. Läraren sätter poängvärden på frågorna i ett prov. När du lämnar in ett prov för bedömning registreras resultatet. Du kan se dina resultat när din lärare gör dem tillgängliga för dig.

Påbörja testet så fort som möjligt. Om din lärare gör ett prov tillgängligt i tre dagar bör du planera att skriva provet tidigt den första dagen. Om du får problem har du då tid att kontakta teknisk support och läraren.

Läs alla instruktioner. Kontakta din lärare direkt om du har problem med att skriva provet eller inte förstår provfrågorna.

Kontrollera din internetanslutning.

 • En trådburen anslutning är ofta mer pålitlig än en trådlös.
 • Kontrollera med läraren och institutionen innan du börjar skriva ett prov med mobildataanslutning. De flesta institutioner brukar rekommendera att du inte använder mobildataanslutning. Undantag: När din institution använder en Blackboard Mobile Learn-aktiverad webbplats med Blackboard-appen och din lärare har skapat ett Mobile Learn-kompatibelt test.

Uppdatera inte sidan med testet, stäng inte fönstret och klicka inte på bakåtknappen i webbläsaren medan du skriver testet. Kontakta din lärare direkt om du får problem under ett prov.


Var kommer jag åt prov?

Du kan komma åt prov från flera olika platser, både i och utanför dina kurser. Till exempel kan du komma åt prov i aktivitetsflödet eller i kalendern om läraren har lagt till inlämningsdag.

Test notification in a student's activity stream.

Om inlämningsdatgen för ett prov har passerat får du ett meddelande i avsnittet Viktigt i aktivitetsflödet.

Mer om sena inlämningar

Du kan även hitta prov på sidan Kursinnehåll. Läraren kan även organisera prov i mappar och lärmoduler. Enkäter kan i nuläget inte användas i Ultra-kursvyn.

Din lärare kan skapa grupper eller be dig att skriva in dig själv för grupptester. Få reda på mer om hur grupputvärderingar fungerar i ämnet om gruppuppgifter.

Students can take a test by clicking on this icon.

När du har valt ett test visas Detaljer och information. Se inlämningsdag, tillåtet antal försök, om det finns en tidsgräns, samt eventuella mål och bedömningskriterier. Kontrollera om inlämningsdatugen har passerat och om några inlämningar är eller kommer att bli försenade.

Åtkomstkod

Din lärare kan kräva att du använder en 6-siffrig åtkomstkod. Lärare skapar åtkomstkoden, men de kan hända att en annan person, till exempel övervakaren är den som delar ut den. När du har skrivit in koden kan du öppna provet. Du kan använda koden för att fortsätta med ett prov som du har sparat. Du behöver inte koden för att se resultat och återkoppling som din lärare publicerat. Om din lärare ändrar koden mellan försöken måste du be om den igen.

Test setting panel open focused on the assessment security section

Din lärare kan även skydda ett prov med LockDown Browser. Du måste ange rätt åtkomstkod innan LockDown Browser öppnas.

Övervakade prov

Övervakade prov levereras med verktyg som tillhandahålls av övervakningstjänsten. Din lärare kan lägga till en övervakningstjänst i ett prov. Detta är inte samma sak som en åtkomstkod och tjänsten kan behöva göra en verifieringskontroll för att se till att systemet har den konfiguration som krävs. Du ser om ett prov är övervakat i rubriken i din kursöversikt.

This is how a proctored exam looks like.

Är ditt prov tidsbegränsat? Ta det lugnt! Tiduret för provet startar inte förrän efter att du har slutfört verifieringskontrollen för övervakningen. Tiden du har på dig att göra ett tidsbegränsat, övervakat prov påverkas alltså inte.

Assessment security message telling students they must meet the proctor requirements for their test to start.

Är du redo att sätta igång?

Om det inte finns någon tidsgräns kan du titta på ett prov utan att du behöver lämna in det. När du väljer Visa granskning kan du bara visa testet eller arbeta med det. Inte redo att lämna in? Välj Spara och stäng i panelen. Om du har påbörjat testet tidigare har ditt arbete sparats. Välj Visa granskning för att återuppta arbetet.

Om läraren har lagt till en tidsgräns visas den bredvid testet på sidan Kursinnehåll. Du kan också se tidsgränsen på panelen Detaljer och information för provet och inne i provet när du arbetar med det. Du ser Påbörja försök istället för Visa utvärdering. När du väljer Påbörja försök öppnas ett popupfönster för att starta tiduret innan du kan öppna testet. Om du inte är redo att börja väljer du Avbryt. När du har börjat skickas testet automatiskt in när tiden går ut.

Mer information om tidsgränser

Students can see a test's time limit and the time remaining for the test to end.

Sena inlämningar

Om du öppnar en test efter förfallodatum får du ett meddelande om att din inlämning markeras som sen. Du kan se meddelandet i panelen Detaljer och information och på provsidan. I panelen Detaljer och information kan du också se om några inlämningar är eller kommer bli försenade.

Du kan även se att din inlämning är sen på testsidan.

Om din lärare har ställt in det, kan du se ett nollresultat för kursarbete som inte har lämnats in innan förfallodagen. Du kan fortfarande skicka in försök för att uppdatera ditt resultat. Din lärare avgör vilka resultatavdrag som gäller för sena inlämningar.

Mer information om nollresultat för försenade uppgifter

Mer information om resultat för flera försök


Gör ett prov

Se information. I den högra panelen kan du se all information som du behöver för att genomföra provet – inlämningsdag, maxpoäng, tidsgräns och kriterier om din lärare har lagt till dem.

Skriv in eller välj dina svar. Du kan använda alternativen i redigeraren för att formatera texten, bädda in bilder och bifoga filer. Om du använder redigeraren på en mindre skärm kan du klicka på plusikonen för att visa menyn med alternativ.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

Visa filer. Din lärare kan bifoga filer som du behöver för att genomföra provet.

Mer om att visa bifogade filer

Lägga till i konversationen. Om din lärare har aktiverat konversationer väljer du ikonen Öppna klasskonversationer. Alla kan bidra till testkonversationen, inklusive läraren.

Mer information om konversationer

Lägg till ytterligare innehåll. I slutet av ett prov kan du lägga till text och filer som stöder dina svar eller lägga till kommentarer till läraren. Din lärare kan stänga av möjligheten att lägga till ytterligare innehåll. 

Mer information om hur du lägger till ytterligare innehåll

Inte färdig att lämna in? Välj Spara och stäng om du vill spara arbetet och fortsätta med det senare. Dina svar sparas på sidan. När du kommer tillbaka kan du fortsätta att arbeta. Om din handledare har lagt till en tidsgräns skickas testet in automatiskt när tiden går ut.

Skicka in ditt test. Klar? Välj Skicka när du är redo för läraren att bedöma ditt arbete. Du kan se dina resultat omedelbart om alla frågor bedöms automatiskt. Vid inlämningen visas en panel med datum och tid för inlämningen. Din inlämning är märkt Inte bedömd om den behöver bedömas av läraren. Klicka var som helst i avsnittet Bedömning i panelen Detaljer och information för att granska din inlämning.

Om läraren tillåter flera försök och du gör ett försök efter sista inlämningstid markeras ditt försök som försenat. De försök som skickas in innan förfallodatum markeras inte som sena.

Om läraren endast tillåter ett försök kan du inte redigera arbetet när det har lämnats in.

Lägg till ytterligare innehåll

Välj Lägg till innehåll i slutet av testet för att öppna redigeraren. Du kan lägga till text och filer som stöder dina svar. Din lärare kan be dig att bifoga en fil med källor. Du kan även lägga till kommentarer om testet. Det är bara din lärare som kan se innehållet som du lägger till.

Du kan använda alternativen i redigeraren för att formatera texten, bädda in bilder och bifoga filer.

Om du använder redigeraren på en mindre skärm kan du klicka på plusikonen för att visa menyn med alternativ. Där finns alternativet att bifoga en fil till ditt prov.

Du kan till exempel välja Infoga/redigera lokala filer, som visas med en gem-ikon. Bläddra efter en fil på din dator. Ett statusfönster visas där du kan se filuppladdningens förlopp.

Infoga från molnlagring: Du kan ansluta direkt till flera webbappar där du kan lagra filer, som till exempel OneDrive® och Google Drive™. De filer du lägger till är kopior. Om du gör en ändring i en fil i molnlagringen måste du ladda upp en ny kopia i din kurs. Om webbläsaren tillåter det visas de mediefiler du lägger till från molnlagring som infogade.

Ordräkning i redigeraren

När du skriver i redigeringsverktyget för öppna frågor och det extra innehållsområdet visas ordräkningen under redigeraren. När du har sparat visas inte ordräkningen längre.

Dessa objekt inkluderas i ordräkningen:

 • Enskilda ord
 • Webblänkar
 • Text i punkt- eller numrerade listor, men själva punkterna och siffrorna räknas inte
 • Exponent- eller indextext som inte är del av ett annat ord

Dessa objekt och formateringselement påverkar inte ordräkningen:

 • Bilder, videos och filbilagor
 • Matematiska formler
 • Mellanslag och linjer
 • Alternativ text

När du använder skiljetecken för att bifoga ord eller siffror påverkas räkningen. Till exempel räknas "Vi gick...utan dig" som tre ord. Ord eller siffror på endera sidan av skiljetecknet räknas som ett ord.

Redigera ditt innehåll

När du har lagt till innehåll öppnar du menyn och väljer Redigera för att ändra eller lägga till mer innehåll.

Du kan redigera inställningarna för filer som du har lagt till. Välj en fil i redigeraren och välj sedan ikonen Redigera bilaga i raden med redigeringsalternativ. Du kan lägga till ett visningsnamn och alternativtext. En alternativtext beskriver bilden för personer som använder skärmläsare eller besöker webbsidor med bilderna avstängda.

Du kan även välja att infoga filen som en länk i redigeraren eller bädda in filen direkt, så att den visas tillsammans med annat innehåll som har lagts till.

Ändra ordning på dina texter och filer

Peka på ett textblock eller en fil för att öppna ikonen Flytta. Tryck på och dra textblocket eller filen till en ny plats.

Du kan använda tangentbordet för att flytta ett objekt.

 1. Använd tabbtangenten och gå till ikonen Flytta för ett objekt.
 2. Tryck på Retur för att aktivera flyttningsläget.
 3. Välj en plats med piltangenterna.
 4. Tryck på Retur för att släppa objektet på den nya platsen.

Visa bifogade filer

Din lärare kan bifoga filer som du behöver läsa eller använda för att slutföra ett prov. Din lärare bestämmer hur filerna visas, om de är inbäddade eller bifogade.

För video- och ljudfiler som bäddas in kan du klicka på titeln för att öppna dem i ett nytt fönster. Du har kontrollknappar för att spela upp, pausa och kontrollera volymen. Videofiler kan visas i helskärm. Du kan även ladda ner filen.

För mediefiler som visas som bilagor ska du öppna menyn. Klicka på Ladda ner originalfilen för att ladda ner bilder, Word-filer, PDF-filer eller bildspel till din dator. Klicka på Förhandsvisa fil för att öppna en fil, till exempel en bild, på kurssidan.

Infogade bildfiler kan väljas och visas separat.


Visa kriterier

Om din lärare har lagt till ett kriterium för bedömning av provet kan du se det innan du öppnar provet och när du har påbörjat försöket. Välj Detta objekt bedöms efter kriterier för att visa kriteriet.

This is how students view a rubric before they open a gradable item or after they start the attempt.

Om du vill kan du visa kriterierna tillsammans med provinstruktionerna. Du kan expandera alla kriterier för att visa prestationsnivåerna samt sträva mot att uppnå kraven för det bedömda arbetet.


Tidsbegränsade prov

Din lärare kan begränsa hur lång tid du har på dig att lämna in provet. Om det finns en tidsbegränsning visas tiden och annan provinformation på sidan Kursinnehåll. Du kan också se tidsgränsen på panelen Detaljer och information för provet och inne i provet när du arbetar med det. I skärmens nedre vänstra hörn finns en nedräkning av den återstående tiden i minuter och, under den sista minuten, i sekunder.

Students can see a test's time limit and the time remaining for the test to end.

När du väljer Påbörja försök öppnas ett popupfönster för att starta tiduret innan du kan öppna testet. Om du inte är redo att börja väljer du Avbryt.

Om du ser Visa granskning istället för Påbörja försök finns det ingen tidsgräns för testet. Du behöver inte skicka in ett test utan tidsgräns när du öppnar det.

Start the timer pop-up window with options to cancel timer or start timer.

Om din lärare tillåter att du lämnar in flera försök gäller tidsgränsen alla separata försök.

Tiduret fortsätter att räkna ned oavsett om du aktivt arbetar med testet eller inte. Om du sparar ett utkast eller lämnar testfönstret fortsätter tiduret att räkna ned och ditt arbete sparas och skickas in när tiden har gått ut. När du väljer Spara och stäng för att fortsätta testet senare visas ett meddelande om att tiduret fortsätter att räkna ned.

Tiduret visas längst ned i fönstret så att du vet hur lång tid som är kvar. Ditt arbete sparas och skickas in automatiskt när tiden är slut.


Anonymt bedömda prov

När du öppnar ett prov informeras du om inlämningen kommer att bedömas anonymt:

Den här utvärderingen kommer att bedömas anonymt. Ange inte någon personlig information, exempelvis ditt namn.

Då ser inte läraren vem som har gjort uppgiften under bedömningen. Din lärare kan välja att bedöma uppgifter anonymt för att förhindra partiska bedömningar. Din lärare kan inte aktivera anonym bedömning för grupptester.

Du bör inte lägga in någon information i arbetet du lämnar in som kan avslöja vem du är. Skriv inte ditt namn på filer som du laddar upp eller i någon text som du lägger till.

Du ser ingen information om anonym bedömning på sidan Resultat. Fram tills att läraren publicerar resultatet ser du Inte bedömd i kolumnen Resultat. Om läraren tillåter flera försök ser du Inte bedömd för varje försök som du har skickat in.

The Submission page from the Student's view is open with two attempts on screen. One of it has a "Not graded" message and the other one has a "100/100" grade.

Respondus LockDown Browser

Deltagare – Säker utvärdering

Din lärare kan leverera uppgifter och test på ett säkert sätt. Säkra utvärderingar hjälper till att främja den akademiska integriteten och ärligheten i deltagarinlämningar. Ditt lärosäte kan använda sig av Respondus-verktyg för att administrera säkra utvärderingar.

Om Respondus

Respondus LockDown Browser förhindrar dig från att komma åt något annat material, inklusive webbläsare eller annan programvara medan du har en utvärderingen öppen. Du kan inte använda dig av extern information eller kopiera material från dessa källor medan du gör utvärderingen. I LockDown Browser-fönstret ser utvärderingen ut som vilken annan Ultra-utvärdering som helst.

Respondus Monitor använder din webbkamera för att förhindra dig från att använda fysiska material under utvärderingen. Din lärare kan även kräva att du aktiverar din webbkamera eller visar ditt ID för att verifiera att du är den du utger dig för att vara.

Gå till Respondus Knowledgebase för att få hjälp

Vad kan jag göra under en säker utvärdering?

Om din lärare har ställt in utvärderingssäkerhet kan du inte utföra följande åtgärder:

 • Öppna utvärderingen i en standardwebbläsare
 • Öppna andra program eller webbläsarfönster
 • Gå till andra webbläsare
 • Klippa och klistra in
 • Skriv ut
 • Lägga till filer, länkar eller videos till ditt inlämningsinnehåll
 • Använda vissa tangentbordsgenvägar
 • Använda din telefon för att skicka in försök

  Din lärare kan tillåta dig att använda iPad-appen för Respondus. I annat fall måste du skicka in en säker utvärdering med hjälp av datorprogramvaran.

Ladda ner verktygen

Du måste ha Respondus LockDown Browser nedladdad på din dator för att kunna öppna en säker utvärdering i Blackboard Learn. Om du inte har hämtat verktygen och försöker öppna utvärderingen så visas ett meddelande med länkar där du kan ladda ner dem. Klicka på länken för att komma igång.

Respondus Monitor ingår i LockDown Browser-programvaran. Ditt lärosäte använder en unik nedladdningslänk och applikation för LockDown Browser. Din lärare eller ditt lärosätes helpdesk kan ge dig nedladdningsadressen.

Öppna en säker utvärdering

På sidan Kursinnehåll kan du se verktygen som du behöver för att öppna säkra utvärderingar och skicka in försök. När en du öppnar en säker utvärdering visas panelen Detaljer och information för att tillhandahålla information om resultat, antal försök och andra inställningar. Du ser vilka verktyg du behöver för att gå vidare.

Innan du påbörjar ett försök ska du se till att ladda ner nödvändig programvara. Kom ihåg: Om du inte har hämtat verktygen och försöker öppna utvärderingen så visas ett meddelande med länkar där du kan ladda ner dem.

Välj Visa utvärdering. LockDown Browser startas i ett nytt fönster. Om din lärare har krävt Respondus Monitor påbörjas uppstartsprocessen.

Lägg till text och svara på frågor i utvärderingen på samma sätt som du gör i en standardwebbläsare. Du kan spara utkast av dina arbeten och återkomma vid senare tillfällen för att fortsätta med arbetet eller skicka in det. Kom ihåg: Du kan inte lägga till filer, länkar eller videos till redigeraren när du skickar in en säker utvärdering.

Visa ett försök

Du behöver även Respondus LockDown Browser för att visa inlämnade försök för säkra utvärderingar. När din lärare har publicerat ditt resultat kan du hitta det på flera ställen utan att behöva ytterligare programvara.

För att visa de rätta svaren på din inlämning behöver du Respondus LockDown Browser. Öppna dina försök och välj Granska resultat i Respondus LockDown Browser för att starta verktyget.


Resultat och återkoppling

Din lärare kan välja att inte visa rätt svar på automatiskt poängsatta frågor förrän alla deltagare har skickat in. En banderoll visas högst upp i utvärderingen med den här informationen. Kom tillbaka senare för att se om svaren har visats.

Lärarna måste bedöma vissa frågetyper manuellt, till exempel uppsatser, och sedan lägga upp provresultatet samt återkopplingen.

När resultat har lagts in visas det i aktivitetsflödet. Välj Visa dina resultat för att visa dina resultat. Om din lärare har lagt till återkoppling visas den efter provets namn.

Students can view their grade by clicking on View my grade on their activity stream.

Mer om aktivitetsflödet

Dina resultat visas även på dina globala sidor och kursresultatsidor.

Mer om att se resultat

Du kan även öppna provet i din kurs för att granska dina resultat och se återkopplingen i sitt sammanhang. Välj ett provnamn på sidan Kursinnehåll så att panelen Uppgifter & information öppnas. Om du klickar någonstans under rubriken Bedömning kan du se vad du har lämnat in, de rätta svaren om sådana finns och ditt resultat och kommentarer. Om din lärare lämnade återkoppling klickar du på pratbubblan för att visa den. Om din lärare har lämnat återkoppling för flera försök kan du läsa varje försöks återkoppling.

Mer information om inspelningar med återkoppling

För flervalsfrågor kan du välja Visa andra alternativ för att granska svarsalternativen.

Om din lärare måste bedöma frågor i ditt prov visas Inte bedömd i avsnittet Bedömning i provets sidopanel.

Mer information om resultatkapselns färger


Poängsättningsalternativ

Din lärare bestämmer hur para ihop-frågor och flersvarsfrågor ska poängsättas.

Exempel: Bedömd para ihop-fråga

Submitted question with visible grade and feedback on correct answer and overall matched pairs.
 1. Frågans resultatkapsel visar det antal poäng som har uppnåtts. Korrekta par poängsätts utifrån det poängsättningsalternativ som läraren har valt.
 2. En sammanfattning av hur många par som du har parat ihop korrekt visas ovanför frågorna och svaren.
 3. Korrekta par visas med en bockmarkering och har en grön bakgrund.
 4. Felaktiga svar visas med en X-ikon och en ljusröd bakgrund.

Para ihop-frågor

Delpoäng. Du får delpoäng om du delvis svarar rätt på en fråga. Paren är jämnt viktade.

Allt eller inget. Du måste para ihop alla par korrekt för att få full poäng. En eller flera felaktiga matchningar = 0 poäng.

Dra av poäng för felaktiga svar, men frågans poäng kan inte vara negativ. Du förlorar poäng för felaktiga par eller om du inte svarar. Paren är jämnt viktade. Frågans poäng får inte vara mindre än 0.

Tillåt en negativ poäng på frågan. Du får poäng för varje korrekt par och förlorar poäng för felaktiga par eller om du inte svarar. Den totala poängen för frågan kan vara mindre än 0.

Exempel:

En fråga har 5 par som är värda 2 poäng var. Total poäng är 10 poäng. Du parar ihop 2 par korrekt:

Du får 4 poäng för 2 korrekta par och förlorar 6 poäng för 3 felaktiga par, vilket ger en negativ poäng på -2 för frågan.

Flersvarsfrågor

 • Allt eller inget: Du måste välja alla korrekta alternativ för att få full poäng. Ett eller flera felaktiga svarsalternativ = 0 poäng.
 • Tillåt delpoäng: Du får delpoäng om du delvis svarar rätt på en fråga.
 • Dra av poäng för felaktiga svar: Du förlorar poäng för felaktiga svar. Frågan kan ge en poäng som är mindre än 0.

Poängändringar på frågor

Din lärare kan ändra poängen för en fråga efter att bedömningen har slutförts. Ditt uppdaterade resultat visas i aktivitetsflödet och på sidan för dina Resultat.

Din lärare kan även ge fullständig poäng för en fråga som inte till fullo har tagits upp på föreläsningen eller förklarats bra. När bedömningen har slutförts kan du se vilka frågor som din lärare gav full poäng för. Full poäng visas bredvid resultatkapseln och noteras även i svarssektionen.

This is how students view full credit given for a question.

Offlineinlämningar (deltagare)


Offlineinlämningar

Din lärare kan lägga till utvärderingar som inte kräver att du laddar upp en inlämning.

Exempel på arbete offline:

 • Muntliga presentationer
 • Vetenskapsprojekt
 • Framträdanden
 • Konstverk som lämnas in personligen
 • Fysiska träffar och övningar, paneldiskussioner och debatter

Du kan se utvärderingen tillsammans med övrigt innehåll på sidan Kursinnehåll och på dina sidor för globala resultat och kursresultat. När du öppnar utvärderingen från dessa kurssidor informeras du om att du inte kan lämna in arbetet online. Din lärare kan lägga till instruktioner, filer, kriterier och mål för att hjälpa dig att förbereda dig för arbetet offline. Du kan också delta i resultatsamtalen om funktionen är aktiverad.

The Course content panel from the Student's view is open with 1) an example assignment selected and 2) the "Grading rubric" and "Goals standards" options highlighted.

För offlineinlämningar, du kan inte lämna in flera försök och din lärare kan inte lägga till någon tidsgräns.

När din lärare tilldelar ett resultat får du en avisering i ditt aktivitetsflöde.

På din sida Kursresultat visas ditt resultat med Inlämnat offline. Om din lärare har kopplat ett kriterium till resultatet visas en kriteriumikon i resultatkapseln.