This information applies only to the Original Course View.

The Performance Dashboard provides instructors with a window into all types of user activity in a course or organization. All users enrolled in the course are listed, with pertinent information about each user's progress and activity in the course.

When enabled for a course, the Performance Dashboard appears under Evaluation in the Course Menu. The Performance Dashboard is available in the Original Course View only.

More on how to make the Performance Dashboard available in courses and organizations

How instructors use the Performance Dashboard

Performans Panosu

Performans Panosu, kursunuzdaki veya organizasyonunuzdaki her tür kullanıcı etkinliğini gösterir. Eğitmenler, öğrenciler, eğitim asistanları, not verenler ve konuklar dâhil olmak üzere kursunuza kayıtlı tüm kullanıcılar listelenir. Her kullanıcının ilerlemesi ve etkinliğiyle ilgili bilgiler görünür.

Performans Panosu sayfası

Denetim Masası > Değerlendirme > Performans Panosu

Performans Panosu sayfası kurs bilgilerinin bir özetini gösterir:

  • Soyadı, Ad ve Kullanıcı adı: Kullanıcının adlarını ve Blackboard Learn'de oturum açmak için kullandığı kullanıcı adlarını gösterir.
  • Rol: Kullanıcının kursunuzda tanımlı rolünü gösterir. Rol örneklerine eğitmen, öğrenci, not veren, eğitim asistanı, konuk ve gözlemci dâhildir. Bir kullanıcı, kursunuzda bir role sahipken başka bir kursta farklı bir role sahip olabilir.
  • Kursa Son Erişim Zamanı: Kullanıcıların kursunuza son eriştiği tarih ve saati gösterir.
  • Kursa Son Erişimden Bu Yana Geçen Gün Sayısı: Kullanıcının kursunuza son eriştiği zamandan bu yana geçen gün sayısını gösterir.
  • Gözden Geçirme Durumu: Kaç ögenin gözden geçirildiğini gösterir. Ayrıntılı görünüm için gösterilen sayıyı seçin. Gözden geçirme durumu aracı etkinleştirilmediyse kursunuzda bu araca ait sütun görünmez.
  • Uyarlamalı Sürüm: Yalnızca kursunuzda uyarlamalı sürüm etkinleştirildiğinde gösterilir. Tüm kurstaki kullanıcı ve erişim durumuyla ilgili dizin ağacı şeklindeki genel bakışı gösteren yeni bir pencere açmak için simgeyi seçin.
  • Tartışma Panosu: Yalnızca kursunuzda tartışma panosu aracı etkinleştirildiğinde gösterilir. Kursunuzda, seçilen kullanıcı tartışma iletilerinin hepsini listeleyen Tartışma Panosu sayfasını açmak için numara bağlantılarından birini seçin.
  • Devamlılık Merkezini Özelleştirme: Yalnızca kursunuzda Devamlılık Merkezi aracı etkinleştirildiğinde gösterilir. Bu sütunda tetiklenen kuralların sayısı ve bir uyarıyı tetikleyebilen toplam kural sayısı gösterilir. Örneğin, 2/6, bir kullanıcının 6 kuraldan 2 tanesini tetiklediğini belirtir. Kullanıcının Öğrenci Devamlılığı Merkezi'ndeki durumunu gösteren sayfayı görüntülemek için bu sütundaki veriyi seçin.
  • Notları Görüntüleme: Bu bölüm yalnızca Not Merkezi etkin olduğunda gösterilir. Sütun Tam Not Merkezi'ne doğrudan bağlantı sağlar.

Sayfayı yazdırmaya uygun formatta yeni bir pencerede açmak için Yazdır'ı seçebilirsiniz. Sütunları gerektiğinde sıralayabilirsiniz.


Gözden geçirme durum göstergesi

Gözden Geçirme Durumu sütunundaki sayılar bir öğrencinin Gözden Geçirildi olarak işaretlediği ögelerin sayısını gösterir. Gözden Geçirme Durumu sütunu yalnızca gözden geçirme durumu aracı kursunuzda etkinleştirildiğinde görülebilir.

Gözden geçirme durumunu etkinleştirdiğinizde öğrencilerin ilerleyebileceği bir yol oluşturursunuz. Her öğrenciye kursunuzda belirli ögeleri Gözden Geçirildi olarak işaretlemesi için farklı bir koşul belirleyebilirsiniz. Herhangi bir zamanda bir öğrencinin takip bilgileri söz konusu öğrenciye gösterilebilir veya kendisinden gizlenebilir. Performans Panosu, ögenin kullanılabilirliğine ve öğrencilerin gözden geçirme gereksinimindeki ilerlemesine ait anlık görünümü sağlar.

Her öğrencinin Gözden Geçirme Durumu sayısı, öğrencinin kursunuzda Gözden Geçirildi ve Gözden Geçirildi Olarak İşaretle seçeneklerini göreceği bir öge listesi ile bağlantılıdır.


Uyarlamalı sürüm

İçeriğin sürümünü özelleştirdiğinizde daha etkileşimli ve her bir öğrencinin ihtiyaçlarına uyumlu bir kurs oluşturursunuz. Orijinal Kurs Görünümü'nde uyarlamalı sürümü kullanarak uygun içeriği seçili bireylere uygun zamanda gösterebilirsiniz.

İçerik yayınlama hakkında daha fazla bilgi

Her kullanıcının Performans Panosu’ndaki uyarlamalı sürüm göstergesi kursunuzdaki tüm ögeleri gösteren ağaç görünümünde bir kurs menüsü açar. Simgeler kullanıcıların ögeleri görüp göremediğini de gösterir. Simgeler aynı zamanda varsa gözden geçirmeye gerek duyulan ögelerin gözden geçirme durumunu da gösterir.

Uyarlamalı Sürüm sütunu yalnızca uyarlamalı sürüm kursunuzda etkinleştirilirse görülebilir.

Simgeler
Uyarlamalı Sürüm ve Gözden Geçirme Durumu Simgeleri  
Görünür: Bu öge kullanıcı tarafından görülür.
Görünmez: Bu öge kullanıcı tarafından görülmez.
Gözden Geçirilmiş: Bu öge, kullanıcı tarafından Gözden Geçirildi olarak işaretlenmiştir.
Gözden Geçirildi olarak işaretle: Bu öge, kullanıcıya Gözden Geçirildi Olarak İşaretle olarak gösterilse de henüz gözden geçirilmemiştir.