This information applies only to the Ultra Course View.

Kursunuza SCORM içerik paketleri ekleme

Kursunuzda kullanabileceğiniz bir web tabanlı öğrenme içeriği türü SCO veya Paylaşılabilir İçerik Nesnesi olarak adlandırılır. Bu SCO’lar, içerik paketi denilen sıkıştırılmış bir ZIP dosyası olarak oluşturulur. Sıkıştırılmış dosya dizine çıkarılabilir ve içerik oynatıcı aracılığıyla görüntülenebilir. Genellikle ayrı içerikler veya bütün halindeki paketler size okullar, yayıncılar, özel kuruluşlar ya da diğer kaynaklar tarafından sağlanır.

SCORM Motorunun etkin olup olmayacağını Kurumunuz belirler. Kurumunuz etkinleştirdiyse SCORM Motoru B2, karşıya yüklenen tüm yeni içerik paketleri ve yeniden karşıya yüklenen mevcut içerik paketleri için varsayılan içerik yürütücüsü olur.


SCORM içeriği

SCORM Motoru, SCORM 1.2 ile SCORM 2004 standartlarının yanı sıra AICC'ye uygun olan içerikleri ve Tin Can API paketlerinin oynatılmasını destekler. Blackboard Learn şu anda bir Tin Can Öğrenim Kayıt Deposu (LRS) içermemektedir ancak aktarılan temel veriler not defterinde görüntülenebilir.

İçerik türünün ne olacağını önceden belirlemeniz gerekmez çünkü içerik ekle seçeneği, desteklenen tüm türler için aynı süreci uygular. Örneğin, IMS içerik paketlerini karşıya yüklemeniz durumunda Bu kursta yürütülebilirliği etkileyebilecek bazı sorunlar tespit edildi şeklinde bir ileti ve paketin SCORM biçiminde olmadığını, programın bunu bir IMS İçerik paketi olarak algılayacağını belirten bir alt ileti görüntülenebilir.

SCORM içeriği hakkında daha fazla bilgi

Tin Can API içeriği hakkında daha fazla bilgi


SCORM içerik paketi ekleme

Kursunuza bir SCORM paketini diğer içerik parçaları ile aynı şekilde ekleyin.

 1. Kurs İçeriği sayfasında, içerik eklemek için artı işaretini seçin.
 2. Menüde Öge Oluştur panelini açmak için Oluştur'u seçin. SCORM Paketi'ni seçin.
 3. SCORM Ayarları panelinde SCORM paketini karşıya yükle veya İçerik Koleksiyonu'na Gözat’ı seçin.
 4. Karşıya yükleyeceğiniz SCORM paketini bulup seçin.

Dosya karşıya yüklendikten ve kontrol edildikten sonra içerik paketi ayrıntılarını ayarlayabileceğiniz SCORM Ayarları sayfası görünür.

 1. Ayrıntılar ve Bilgi alanında bir Başlık yazın ve bir Son tarih seçin. Ayrıca öğrencilerin SCORM paketi ile ilgili hızlı fikir alışverişi yapabilmeleri için sınıf sohbetlerine izin verebilirsiniz.
 2. Not Verme ve Gönderimler alanında, Not kategorisi ve İzin verilen deneme sayısı ögesini seçin. Varsayılan olarak, birden çok denemesi olan not verilmiş bir SCORM, son notu belirlemek için "Son not verilen deneme"yi kullanır. Bu ayarı değiştiremezsiniz.

  Birden çok deneme hakkında daha fazla bilgi

 3. Paket için bir not defteri girişi eklemek üzere SCORM'a not ver seçeneğini belirleyin. Not verme şemasını ve verilebilecek en yüksek puanı seçin. SCORM’u aldıktan sonra not ayarlarını değiştiremezsiniz.
 4. SCORM paketinin seçilen kısımları için bir not defteri girdisi eklemek üzere SCO'lara ayrı ayrı not ver seçeneğini belirtin. Bu seçeneği belirlediğinizde paketin içinde SCO'ların listesi görünür. Seçtiğiniz her SCO için not verme şemasını ve verilebilecek en yüksek puanı da seçebilirsiniz.

  Kurşun kalem şekliyle temsil edilen Düzenle simgesini görüntülemek için listeden bir SCO'nun üzerine gelin. SCO'yu yeniden adlandırmak için simgeyi seçin.

 5. SCO'lara tek tek not verirken Notu göster seçeneği görünür. SCORM tamamlandıktan sonra notu öğrencilere gösterebilirsiniz
 6. İsteğe bağlı olarak bir Açıklama girin.
 7. İçe aktarma işlemini tamamlamak için Kaydet'i seçin.

SCORM paketini içe aktardıktan sonra görünümünü değiştirebilir, hedefleri eşleştirebilir ve diğer ayarları düzenleyebilirsiniz. SCORM paketini içe aktardıktan sonra not verme seçeneklerini değiştiremezsiniz.

Bir SCORM paketini silme

Bir SCORM paketini kursunuzdan silebilirsiniz; hiçbir öğrenci gönderimi yoksa not defteri ögesi de silinir. Gönderimi yapılmış SCORM'larda ise SCORM'u, tüm gönderimleri ve notları kursunuzdan kalıcı olarak kaldırmak istediğinizi onaylamanız gerekir.

Dilerseniz gönderimleri ve not defterindeki puanları korumak için SCORM'u öğrencilerden gizleyebilirsiniz. Gönderimlere not vermiş olsanız bile öğrenciler, Kurs İçeriği sayfasında veya kendi not sayfalarında gizli içeriklere erişemez.

Orijinal Kurs Görünümü'nde, gönderimleri ve notları kaldırmadan bir SCORM paketini silebilirsiniz. Sütun, not defterinde kalır. Kurs, Ultra'ya dönüştürülürse sütun, Ultra not defterinde çevrim dışı bir öge olarak görünür.


SCORM ayarları

SCORM ayarlarını Kurs İçeriği sayfasından ve not defterinden düzenleyebilirsiniz. Menüyü açın ve ayarları açmak için Düzenle'yi seçin. Notlar ve Gönderimler sayfasında dişli simgesini seçin.

SCORM paketini gösterin veya gizleyin. Siz bir SCORM paketini göstermeyi seçene kadar öğrenciler tarafından görülemez. Önceden tüm içeriklerinizi oluşturabilir ve programınıza göre öğrencilerin görmesini istediklerinizi seçebilirsiniz. Ayrıca kurs not defterindeki diğer ögeler için tarih, zaman ve performansa bağlı kullanılabilirlik şartları oluşturabilirsiniz. Kurs İçeriği sayfasında, öğrenciler SCORM'un ne zaman gösterileceğini öğrenebilirler.

Sınıf sohbetlerine izin verin. Öğrencilerinizin bir SCORM paketiyle ilgili soruları varsa ne yapabilirsiniz? Herkesin katılabilmesi için bir SCORM paketi içinden sohbetlere izin verebilirsiniz. Sohbet geliştikçe sadece ilgili içerikle görünür.

Sohbetlerle ilgili daha fazla bilgi

Not kategorisini değiştirin. SCORM'un not kategorisini, kursunuzda oluşturduğunuz özel not defteri kategorilerinden birinin parçası olacak şekilde değiştirebilirsiniz. Kurs ödevlerinin kursunuzda gruplandırılma biçimini özelleştirmek için yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Özel kategoriler genel notu belirlerken yararlı olabilir.

Deneme sayısını seçin. Öğrencilerinizin bir SCORM'da birden fazla deneme göndermesine izin verebilirsiniz.

Varsayılan olarak, birden çok denemesi olan not verilmiş bir SCORM, son notu belirlemek için "Son not verilen deneme"yi kullanır. Bu ayarı değiştiremezsiniz.

Hedefler ve standartlar ekleyin. Bir SCORM paketini bir veya daha fazla hedefle eşleştirebilirsiniz. Kurumunuz ve siz, öğrencilerin programlarda ve müfredatlardaki başarısını ölçmek için çeşitli hedefler kullanabilirsiniz.

İsteğe bağlı bir açıklama yazma. Açıklama, Kurs İçeriği sayfasında, SCORM başlığıyla birlikte görünür.

Bir SCORM paketini aldıktan sonra not şemasını veya maksimum puanı değiştiremezsiniz. Not şemasını veya maksimum puanı değiştirmek için SCORM’u silmeniz ve yeniden almanız gerekir.


SCORM analizi

Analiz raporları sayesinde SCORM paketiniz hakkında ayrıntılı bilgi edinin. Sınıf için SCORM etkinliğini sınıfın tamamı veya tek tek öğrenci ilerlemesi olarak görüntüleyebilirsiniz. Rapor, öğrenci performansını bağlamıyla birlikte görmeye yardımcı olan önemli veriler içerir.

Not verilmemiş SCORM paketleri için analiz raporu bulunmaz.

Kurs SCORM raporu

Kurs SCORM raporunu görmek için:

 1. Kurs İçeriği sayfasına gidin.
 2. SCORM paketinin menüsünü açın ve Analizleri Görüntüle’yi seçin.
 3. Bu rapor, bütün sınıfın performansını gösterir.

Kurs seviyesindeki SCORM raporu, öğrencilerin ortalama performansını görmenize olanak tanır. Rapordaki ortalama değerler, gönderilen denemeler temel alınarak hesaplanır.

 • Ortalama puan: SCORM’daki tüm denemelerin ortalama puanıdır. Görülen değerin bağlamının anlaşılmasına yardımcı olmak için SCORM'un toplam olası puanı da görünür.
 • Tamamlanan denemeler: Toplam öğrenci sayısına karşılık deneme gönderen öğrenci sayısını gösterir. Bu sayı yüzde olarak da gösterilir.
 • Her SCO için harcanan ortalama süre: SCORM paketi birden çok SCO içeriyorsa bu sayı, öğrencilerin tüm SCO’lar için harcadığı ortalama süreyi gösterir.
 • Harcanan toplam ortalama süre: Öğrencilerin SCORM’da harcadığı ortalama süredir.

Tabloda, SCORM paketindeki her bir SCO için ayrıntılı veriler gösterilmektedir. Burada SCO Başlığı, Ölçekli Puan ve Harcanan Ortalama Süre’yi görebilirsiniz.

SCORM paketi hiçbir SCO içermiyorsa tablo, tek bir satır içerir ve SCO Başlığı Dizin olarak görünür.

Öğrenci SCORM raporu

Bir öğrencinin SCORM raporunu görmek için:

 1. Notlar ve Gönderimler sayfasına gidin.
 2. Bir öğrenci gönderimini seçin.
 3. Bu sayfayı, not defteri liste görünümünde veya SCORM’u ön izlerken bulabilirsiniz.

SCORM için birden fazla denemeye izin verirseniz her deneme için bir analiz raporu görünür. Öğrencinin yaptığı her denemeyi tek bir analiz raporunda göremezsiniz. Aşağıdaki bilgileri görmek için bir denemeyi seçin:

 • Harcanan süre: Öğrencinin SCORM’da harcadığı süredir. Öğrencinin, denemeyi kısa sürede mi yoksa diğer öğrencilerden daha fazla sürede mi tamamladığını anlamak için bu süreyi Kurs için harcanan ortalama süre ile karşılaştırın. Bu bilgiler, öğrencinin SCORM’u tamamlarken zorlanıp zorlanmadığını belirlemeye yardımcı olur.
 • Kurs için harcanan ortalama süre: Öğrencilerin SCORM’da harcadığı ortalama süredir. Ortalama değer, gönderilen denemeler temel alınarak hesaplanır.
 • Deneme ilerlemesi: Öğrencinin SCORM’da yüzde olarak ölçülen ilerlemesidir. SCORM denemesi tamamlandığında bu değer, %100 olarak görülür.
 • Durum: Öğrencinin deneme durumu.

Tabloda, SCORM paketindeki her bir SCO için ayrıntılı veriler gösterilmektedir. Burada SCO Başlığı, Durum, Puan, Öğrenci Yanıtı, Sonuç ve Süre’yi görebilirsiniz.

 • SCO Başlığı: SCORM’da bulunan belirli bir SCO’nun başlığıdır.
 • Durum: Öğrencinin SCO’yu tamamlayıp tamamlamadığını gösterir.
 • Puan: Not verilen bir SCO için öğrencinin puanını gösterir.
 • Öğrencinin Yanıtı: Öğrencinin SCO’ya verdiği yanıttır.
 • Sonuç: Öğrencinin, SCO'daki soruları doğru mu yoksa yanlış mı yanıtladığını gösterir.
 • Süre: Öğrencinin SCO’da harcadığı süredir.

SCORM paketi hiçbir SCO içermiyorsa tablo, tek bir satır içerir ve SCO Başlığı Dizin olarak görünür.

Bir öğrencinin SCORM raporunu görüntülerken, tüm not verme özelliklerine erişebilirsiniz. Burada not girebilir, geri bildirim ekleyebilir, girdiğiniz notu gönderebilir veya öğrencinin denemesini silebilirsiniz.


Notlar ve Gönderimler sayfası

Tüm gönderimleri tek bir sayfada takip edin. Hangi denemelerin not verilmeye hazır olduğunu hızlı şekilde görün. Geç gönderim yapan veya son tarihi geçirip hiç deneme göndermemiş öğrencilerin profil resimleri kırmızı renkli bir daire içinde görünür.

SCORM'u ön izleyin. Not vermeye başlamadan önce SCORM içeriğini inceleyebilirsiniz. Paketi başlatmak ve içeriğe gözatmak için SCORM'u ön izle'yi seçin.

Gönderim listesinde gezinin. SCORM paketindeki not verilen ögeler arasında hızlı şekilde geçiş yapın. İçe aktarılan SCORM'da ögelere not vermeyi seçtiyseniz listeden SCO'ları tek tek seçebilirsiniz.

İstisnalara sahip öğrencileri görüntüleme. Öğrenciler için ayrı ayrı istisna ayarlayabilir ve onları değerlendirme son tarihleri gibi bazı şartlardan muaf tutabilirsiniz. Bazı şartları yerine getirmekte zorluk çekmelerine rağmen öğrencilerin kursta ilerlemelerine yardımcı olmak için istisnaları kullanın. İstisnası olan öğrencilerin adlarının yanında simgeler görünür.

İstisnalarla ilgili daha fazla bilgi

Sohbetleri takip edin. Bu içerik için sohbete izin verdiyseniz Sınıf sohbeti aç simgesini seçin. Öğrenciler, içeriği sizinle ve sınıf arkadaşlarıyla tartışabilir. Sohbet geliştikçe yalnızca ilgili ögede görünür.

Simgeyle birlikte görünen mor renkli daire, yeni etkinlik olduğunu belirtir.

Sohbetlerle ilgili daha fazla bilgi


SCORM denemelerine not verme

Bir öğrenci bir deneme gönderdiğinde veya bir SCO ya da SCORM paketini tamamladığında etkinlik not defterinde görünür. Notlar ve Gönderimler sayfasında veya not defteri tablosunda bir not verebilirsiniz. Notu öğrencinin görmesi için göndermeye hazır olduğunuzda Notu Gönder'i seçin.

Şu anda SCORM veya SCO içerikleri için öğrenci denemelerini görüntüleyemezsiniz. Gelecekteki sürümlerde SCORM'a not verme ile ilgili ek destek geliştirme çalışmalarımız sürmektedir.

Notları göndermeye hazır mısınız? Henüz yayınlamadığınız her notun yanında Gönder düğmesi görünür. Hangi notların ne zaman gönderileceğini seçebilirsiniz. Gönderilen notların sütununda Gönderildi iletisi görünür. Ayrıca bir ögeye ilişkin tüm gönderimlere sıra ile not verip ardından Tüm notları gönder ögesini seçerek tek bir adımla tüm notları yayınlayabilirsiniz.

Not verme hakkında daha fazla bilgi


Öğrenci iş akışı

Öğrenciler SCORM paketini Kurs İçeriği sayfasında, ayrıca genel ve kurs notları sayfalarında diğer içerikler gibi açabilir ve görüntüleyebilirler. Öğrenciler SCORM'a eriştiklerinde Ayrıntılar ve Bilgi paneli görünür; burada son tarihi, izin verilen deneme sayısını ve eşleştirdiğiniz hedefleri görebilirler. Öğrenciler ayrıca sohbete de bu panelden erişebilirler.

Öğrenciler SCORM'u daha önce açmışlarsa ve gönderilmemiş çalışmaları varsa Denemeyi başlat veya Denemeye devam et'i seçebilirler. SCORM içeriğinin bulunduğu yeni bir pencere açılır.

Not verdiğiniz zaman öğrenciler, buna ilişkin olarak etkinlik akışlarında, kurs ve genel not sayfalarında bildirim alır.


Gelişmiş Ayarlar

Gelişmiş ayarlarda değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyorsanız yardım ve rehberlik almak için kurumunuz ile iletişime geçin.

SCORM yürütücüsü ayarları, maksimum uyumluluk ve performans elde edilecek şekilde yapılır. Ancak dilerseniz SCORM’un davranışlarını yapılandırmak üzere Gelişmiş Ayarlar’da değişiklik yapabilirsiniz. İçerik paketi; amaçlanan gezinme, akış ve davranış özelliklerine sahip olmalıdır. Varsayılan ayarlar, bunu doğru ve tutarlı bir şekilde görüntülemelidir.

Gezinti Denetimleri ve Başlatma Davranışı, SCORM içeriğinin çalışmasıyla ilgili temel seviyede bilgisi olan eğitmenler için büyük olasılıkla en kullanışlı seçenekler olacaktır. Hata Ayıklayıcı Seçenekleri ve Geçmiş Seçenekleri ise sorun gidermede yardımcı olabilir.

SCORM yürütücüsüne ait Gelişmiş Ayarlar’a erişmek için, mevcut bir SCORM içerik paketini düzenlemeniz gerekir.

 1. SCORM içerik paketinin yüklenmiş olduğu bir içerik alanına veya klasöre erişin.
 2. SCORM içerik paketinin menüsünü açın ve Düzenle'yi seçin.
 3. Gelişmiş Ayarlar'ı seçin. Aşağıdaki kategoriler görünür:
  • Gezinti Denetimleri
  • Başlatma Davranışı
  • Uyumluluk Ayarları
  • İletişim Ayarları
  • Hata Ayıklayıcı Seçenekleri
  • Geçmiş Seçenekleri
 4. Kaydet ögesini seçin. Yaptığınız değişiklerin geçerli hale gelmesini istemiyorsanız İptal’i tıklatın.

Gezinti denetimleri

Gezinti Denetimleri, öğrencinin SCORM yürütücüsünü kullanarak kurs içeriğine erişirken göreceği ve kullanacağı düğmeler, çubuklar ve diğer gezinti ögeleri eklemenize olanak tanır.

Ayar İşlev
Gezinti çubuğunu göster SCORM yürütücüsünün öğrenciye bir gezinti çubuğu görüntüleyip görüntülemeyeceğini belirler. Aşağıdaki ayarların etkili olabilmesi için gezinti çubuğu etkinleştirilmelidir:
 • Bitir düğmesini göster: Gezinti çubuğunda Kurstan Çık düğmesi görüntüler. Bu düğmeye basıldığında, tamamlanma durumunun o an ne olduğuna bakılmaksızın geçerli içerik bitirilip ana derse dönmeye çalışılır.
 • SCO’yu kapat düğmesini göster: Gezinti çubuğunda SCO’yu Kapat düğmesi görüntüler. Bu düğmeye basıldığında geçerli SCO kapatılır. Bu ayar, çoğu öğrenci için kullanışlı olmadığından devre dışı kalmalıdır.
 • İlerleme çubuğunu göster: İçerik için bir ilerleme çubuğu gösterir, böylece öğrenci ilerlemesini ölçebilir.
  • İlerleme çubuğu için değer kullan: Bu ayar seçilirse yürütücü, ilerlemeyi hesaplamak için İlerleme Ölçümü Toplama değerlerini kullanır. Aksi halde, geçerli içerik nesnesini tamamlama kullanılır. Bu, yalnızca SCORM 2004 4. sürümü ve üstü içerikte kullanılabilir.
 • Yardımı göster: Öğrenciye bir Yardım düğmesi gösterilir.
Başlık çubuğunu göster SCORM yürütücüsünün, öğrenciye bir başlık çubuğu görüntüleyip görüntülemeyeceğini belirler. Bu ayarın etkili olması için Gezinti çubuğunu göster ayarının etkinleştirilmesi gereklidir.
Sağ tıklatmayı engelle Öğrencinin, SCORM yürütücüsü penceresinde sağ tıklatmasını engeller. Sağ fare düğmesi tıklatılırsa hiçbir şey olmaz. Bu, önemli değerlendirme sınavlarında veya öğrencinin yürütücüdeki dâhilî yapıyı veya içeriği görmesini istemediğinizde kullanılışlı olabilir. Bu ayar yalnızca, kurs yapısı ve gezinti çubuğu (varsa) dâhil olmak üzere SCORM yürütücüsü pencerelerini etkiler; tarayıcı pencereleri veya bilgisayar masaüstü işlevleri gibi diğer içerikleri etkilemez.
Kurs Yapısını Göster SCORM yürütücüsünün kurs yapısını görüntülemesi gerekip gerekmediğini belirler. Seçilirse kurs yapısı bir çevrim içi biçimde içeriğin sol tarafında görüntülenir. Bu, birden fazla içerik nesnesi içeren kurslar için kullanışlı olabilir. Aşağıdaki ayarın etkili olabilmesi için bu seçenek etkinleştirilmelidir:
 • Başlangıçta kurs yapısı açık: SCORM yürütücüsünün, kurs yapısı gösterilerek mi yoksa gizlenerek mi başlatılacağını belirler. Öğrenci, Kurs Yapısını Göster ve Gezinti çubuğunu göster ayarları etkin olduğu sürece herhangi bir durumda yapıyı gösterebilir veya gizleyebilir.
 • Kurs yapısı genişliği (piksel olarak): Kurs yapısı penceresinin genişliğini piksel cinsinden ayarlar. Varsayılan sıfır (0), otomatik genişliğe ayarlar.
 • Yapı Durumu Görünümü: Başarı ve tamamlanma durumunu göstermek için simgelerin öğrencilere nasıl sunulduğunu tanımlar.
  • Başarılı: Yalnızca kurs başarı durumu (geçti/başarısız oldu).
  • Tamamlama: Yalnızca tamamlama durumu (tamamlandı/tamamlanmadı).
  • Başarılı veya Tamamlandı: Hem başarı hem de tamamlanma durumu ayrı ayrı gösterilir.
  • Başarılı ve Tamamlandı: Başarı ve tamamlama, birleştirilmiş bir ölçek olarak gösterilir.
  • Hiçbiri: Hiçbir SCO düzeyi durumu öğrenciye gösterilmez.
 • Geçersiz menü ögesi eylemi: SCORM yürütücüsünün, geçersiz olan menü ögesi ayar seçimlerini nasıl işleyeceğini belirler.
  • Bağlantıları göster: Geçersiz menü ögesi bağlantıları görünür durumdadır ancak bunları seçtiğinizde geçersiz bir eylem iletisi görüntülenir.
  • Bağlantıları gizle: Geçersiz menü ögesi bağlantıları gösterilmez.
  • Devre dışı bırakılmış bağlantıları göster: Geçersiz menü ögesi bağlantıları görünür ancak bu bağlantılar tıklatıldığında herhangi bir işlem yapılmaz.

Başlatma davranışı

Başlatma Davranışı ayarları, içeriğin öğrenci tarafından ilk kez başlatıldığı andaki görünümünü belirler.

Seçenekler
Ayar İşlev
SCO başlatma türü Bu ayarlar, her SCO'nun nasıl başlatılacağını belirler:
 • Çerçeve kümesi: SCO'yu yeni bir pencerede açmak yerine satır içinde, bir tarayıcı çerçevesinde başlatır.
 • Yeni pencere: SCO'yu yeni bir tarayıcı penceresinde başlatır.
 • Tıklattıktan sonra yeni pencere: Öğrencinin bir bağlantıyı tıklatmasını gerektirdikten sonra SCO'yu yeni bir tarayıcı penceresinde başlatır. Bu ayar, bir bağlantıyı tıklatma genellikle engelleyiciyi geçersiz kılacağından, tarayıcı açılır pencere engelleyicileriyle baş etmekte kullanışlı olabilir.
 • Tarayıcı araç çubuğu olmadan yeni pencere: SCO'yu araç çubuğu olmayan yeni bir tarayıcı penceresinde başlatır.
 • Tıklattıktan sonra tarayıcı araç çubuğu olmadan yeni pencere: SCO'yu, öğrencinin bir bağlantıyı tıklatması durumunda araç çubuğu olmayan yeni bir tarayıcı penceresinde başlatır.
Yürütücü başlatma türü Bu ayarlar, SCORM yürütücüsünün nasıl başlatılacağını belirler:
 • Çerçeve kümesi: SCORM yürütücüsünü yeni bir pencerede açmak yerine satır içinde, bir tarayıcı çerçevesinde başlatır.
 • Yeni pencere: Yürütücüyü yeni bir tarayıcı penceresinde başlatır.
 • Tıklattıktan sonra yeni pencere: Yürütücüyü, öğrencinin bir bağlantıyı tıklatması durumunda yeni bir tarayıcı penceresinde başlatır. Bağlantıyı tıklatma işlemi genelde açılan pencere engelleyicilerini aşabildiğinden, engelleyici kısıtlamalarına takılmamak için bu ayar yararlı olabilir.
 • Tarayıcı araç çubuğu olmadan yeni pencere: Yürütücüyü, araç çubuğu olmayan yeni bir tarayıcı penceresinde başlatır.
 • Tıklattıktan sonra tarayıcı araç çubuğu olmadan yeni pencere: Yürütücüyü, öğrencinin bir bağlantıyı tıklatması durumunda araç çubuğu olmayan bir tarayıcı penceresinde başlatır.
Yeni pencere seçenekleri Bu ayarlar, yeni bir pencerede açıldığında içerik yürütücüsünün boyutlarını belirler. Yeni pencere ayarı SCO başlatma türü veya Yürütücü başlatma türü olarak seçilmediyse bu ayarların bir etkisi yoktur.
 • Tam ekran: Yeni pencereyi tam ekran modunda başlatır. Bu ayarın seçilmesi halinde öğrenciye içerikten çıkış yapması için bir seçenek sunmalısınız. Bu seçenek, örneğin bir çıkış ya da kapatma düğmesi ya da bağlantısı şeklinde olabilir.
 • Özel boyutlar: Yeni pencerenin boyutlarını özel olarak ayarlamaya olanak tanır.
  • Genişlik (piksel olarak): Yeni pencerelerin piksel cinsinden genişliğidir.
  • Yükseklik (piksel olarak): Yeni pencerelerin piksel cinsinden yüksekliğidir.
 • Gerekli: Bu ayar seçilirse ve istemci tarayıcısı belirtilen boyutları destekleyemiyorsa öğrencilere bir uyarı iletisi görüntülenir.
Pencerenin yeniden boyutlandırılmasını engelle İçerik yürütücüsü pencerelerinin öğrenci tarafından yeniden boyutlandırılmasının engellenip engellenmeyeceğini belirler.
Çevrim dışı olarak kullanılabilir SCORM paketinin çevrim dışı/mobil SCORM yürütücüsüne indirilip indirilemediğini belirler.

Uyumluluk ayarları

Genellikle varsayılan ayarları değiştirmek gerekmese de Uyumluluk Ayarları, hatalarla karşılaşan, başlatılamayan veya başka sorunları olan kurs içerik paketlerine ilişkin sorunları gidermede yardımcı olabilir.

Uyumluluk Ayarları'nda düzenleme yapmanız gerektiğini düşünüyorsanız tüm gelişmiş ayarlarda olduğu gibi, özellikle de bu konuda, yardım ve rehberlik hizmeti için öncelikle kurumunuza başvurmanız gerekir.

Eski bir içerik yürütücüsünde daha önce kullanılan kurs içeriğini kursa yeniden yüklerken sorunla karşılaşırsanız bu ayarları değiştirmeniz gerekebilir. Bu durum özellikle daha eski ve muhtemelen standart dışı olan içerik için geçerlidir. Sorunun tam olarak nerede olduğunu belirlemeye yardımcı olması için, ayrıntılı Hata Ayıklayıcı Seçenekleri'ni etkinleştirmenizi ve sonuçtaki ileti günlüklerini gözden geçirmenizi öneririz.

Seçenekler
Ayar İşlev
Bitti seçildiğinde anında işlensin Bu ayar, çıkış durumunu yakalamada zorluk yaşanan, tekli SCO kursları için sağlanmıştır. Tekli bir SCO kursu, tamamlanma kaydını doğru yapamıyorsa bu ayarı etkinleştirme seçeneğini düşünebilirsiniz.
SCO penceresini API ile sar Bir SCO yeni bir pencerede başlatıldığında, standart olmayan veya yetersiz derecede kodlanmış bazı içerikler, SCORM Motorunu bulamayabilir ve onunla düzgün iletişim kuramayabilir. Bu ayar etkinleştirilirse yürütücünün çevresine bir tür sarıcı API veya uygulama programı arabirimi konur ve bu API, otomatik olarak SCORM Motoruyla nasıl konuşulacağını bilir.
Her zaman ilk SCO'ya akış Bu seçenek etkinleştirildiğinde, SCORM yürütücüsü, sıralama kurallarının bu davranışı belirlemesine bakılmaksızın her zaman bir SCO'daki ilk kursu yükler.
Yeterlilik puanı, ders durumunu geçersiz kılar Bu seçenek etkinleştirildiğinde, yeterlilik puanı, ister SCO'yu tamamlandı ister tamamlanmadı olarak göstersin, gerçek ders durumunu her şekilde geçersiz kılar.
Tamamlanmış ders durumunun değişmesine izin ver SCORM 1.2 için geçerli olan bu ayar, tamamlandı olarak işaretlenen veya işaretlenmeyen bir dersin daha sonraki bir tarihte tamamlandı dışında bir değere değiştirilebilip değiştirilemeyeceğini belirler.
Boş toplamayı bilinmiyor olarak ayarla SCORM 2004 kursları için bu ayar, durumu belirlemek için bilgi verecek bir etkinlik olmadığında toplama durumunu belirler. Bu ayar seçildiğinde, hem kurs tamamlama hem de yeterlilik durumu bilinmiyor olarak ayarlanır.
Kök etkinliğini devre dışı bırak Kursu ya da içindeki bir SCO'yu yeniden başlatabilen kurs gezinti ağacının ve diğer bağlantıların devre dışı bırakılmasını ve tıklatmalara yanıt vermemesini sağlayarak öğrencinin yeni bir deneme oluşturmasını önler.
SCO yükü kaldırılırken toplama Puan toplama işleminin gerçekleştirilebilmesi için açıkça çağrılamayan bu SCO'ları işlemek üzere puan toplama işleminin, SCO kapatılırken yapılmasını sağlar.
İçerik tarafından doğru olarak ayarlanan amaç ve tamamlanmayı geçersiz kıl SCORM 2004'e ve SCORM 1.2 yürütücüsüne ilişkin varsayılan ayar, SCO doğru çalışma zamanı durum verilerini raporlayamazsa bazen bir SCO'nun tamamlandı ve karşılandı olarak işaretlenmesine neden olabilir. Bu ayar, uygun varsayılan sıralama kurallarını ayarlamayan kursların varsayılan davranışını geçersiz kılar.
Öğrenci tercihlerini kurs geneline uygula Verilen bir SCO'da belirlenmiş olan tüm öğrenci tercihlerinin, verilen bir SCORM İçerik Paketi kursundaki tüm SCO'lara uygulanmasını sağlar.
Tamamlanan kayıtları puansız olarak başlat Tamamlanan kurs kayıtlarının daha sonra normal mi yoksa puansız olarak mı başlatılacağını belirler.
Başarısız durumuna ilişkin tamamlama durumu Öğrencinin başarısız olduğu bir SCO'nun tamamlanma durumu için şu değerler arasından bir geçersiz kılma değeri ayarlar:
 • Tamamlandı
 • Tamamlanmadı
 • Bilinmiyor
İleri görme sıralayıcı modu İleri görme işlemi, SCORM Motorunun dinamik olarak geçerli SCO'nun durumuna bağlı olarak görünür ve kullanılabilir olan kurs gezinti yapısını güncelleştirebilmesini sağlar. Varsayılan olarak, bu ayar etkin olmalıdır. Çok büyük kurslar için, bu, web tarayıcılarında fark edilebilir bir yavaşlığa neden olabilir ve kabul edilemez olduğu düşünülüyorsa bunu devre dışı olarak ayarlayabilirsiniz. Kullanıma açık ayarlar şunlardır:
 • Devre dışı: SCORM ileri görme sıralayıcısını devre dışı bırakır
 • Etkin: SCORM ileri görme sıralayıcısını etkinleştirir (varsayılan)
 • Gerçek zamanlı: SCORM gerçek zamanlı ileri görme sıralayıcısının, bazı çalışma zamanı değerleri değiştikten sonra, görünür kurs gezinti yapısını hemen güncelleştirmesini sağlar.
Çalışma zamanı veri zamanlamasını sıfırla SCORM yürütücüsünün ne zaman CMI (bilgisayarla yönetilen talimat) veri zamanlamasını sıfırlayacağını belirler.
 • Hiçbir zaman: SCORM yürütücüsü, çalışma zamanı durumunu hiçbir zaman sıfırlamaz
 • Çıkış askıya alınmadığında: SCORM yürütücüsü, çalışma zamanı verilerini yalnızca çıkış durumu Askıya Alındı olarak ayarlanmadığında korur
 • Her yeni sıralama girişiminde: SCORM yürütücüsü, sistem kurallarının her yeni bir denemenin başladığını bildirişinde çalışma zamanı verilerini sıfırlar
Askıya alma verisi için maksimum boyut  
Internet Explorer uyumluluk modu Sunum çerçeve kümesinde, api sarıcı çerçeve kümesinde ve ara sayfada, içeriğin alt çerçevelerde nasıl oluşturulacağını belirten bir X-UA Uyumlu Meta Etiket oluşturur.

İletişim ayarları

İletişim Ayarları, İçerik Yürütücüsü’nün sunucuyla nasıl etkileşime gireceğini belirler. Öğrencilerin bilgisayarları ile sunucu arasında rapor edilen zaman aşımları veya iletişim sorunları varsa bu ayarların yapılması gerekebilir. Bu ayarlar, yalnızca bir yönetici veya deneyimli SCORM geliştiricisi tarafından değiştirilmelidir.

Seçenekler
Ayar İşlev
Maksimum başarısız deneme sayısı Hata bildirimi yapılmadan önce, sunucuya en fazla kaç kez çalışma zamanı verileri güncelleştirme denemesi yapılabileceğini belirler. Bu sayı aşılırsa bir hata iletisi görünür.
İşleme sıklığı (milisaniye olarak) Çalışma zamanı verilerinin sunucuya güncelleştirilme sıklığını belirler. Kurs tamamlama gibi bazı olaylarda güncelleştirme işlemi yapılması gerekir.

Hata ayıklayıcı seçenekleri

Hata Ayıklayıcı Seçenekleri çeşitli SCORM alt sistemleri içinde günlüğe alma bilgilerinin kaydedilip kaydedilmeyeceğini ve ne kadar kaydedileceğini belirler.

Kurs içeriği oynatma veya sunumuyla ilgili sorunlarla veya hatalarla karşılaşıldığında, Hata Ayıklayıcı Seçenekleri etkinleştirilirse yöneticiniz, uzman bir SCORM destek yetkilisi veya siz, sorunu çözmek için genelde önemli bir adım olan ileti günlüklerini gözden geçirebilirsiniz. Rutin (hata yok) durumu ayrıntılarını kaydetmek için Geçmiş Seçenekleri'ni kullanma da kullanışlı bilgiler sağlayabilir.

Seçenekler
Ayar İşlev
Hata Ayıklayıcı Seçenekleri Bağlı durumdaki her SCORM alt sistemi içinde gerçekleştirilecek günlüğe alma seviyesini belirler: Denetim (tüm sistem işlevleri), Çalışma Zamanı (SCO’ları başlatma ve çalıştırma), Sıralama (SCO'ların dışında ve arasında olanlar) veya İleri Bakma
 • Devre Dışı: Hiç hata ayıklama günlüğü mesajı kaydedilmez.
 • Denetim: Temel hata ayıklama günlüğü mesajları kaydedilir.
 • Ayrıntılı: Denetleme seviyesi günlüğü iletileri, ek ayrıntı iletileriyle birlikte kaydedilir.
Zaman damgaları ekle Hata ayıklayıcı günlüğü dosyalarında, olaylarla birlikte zaman damgalarının kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirler.

Geçmiş seçenekleri

Geçmiş Seçenekleri, SCORM İçerik Paketi kurs içeriği hakkında durum bilgilerinin günlüğe kaydedilip kaydedilmeyeceğini ve ne kadar kaydedileceğini denetler. Hata bilgileri, bu günlüğe eklenmez.

Seçenekler
Ayar İşlev
Geçmişi yakala İçerik Paketinin, her deneme hakkındaki bilgileri geri gönderip göndermemesi gerektiğini belirler.
Geçmişi ayrıntılı olarak yakala İçerik Paketinin, her deneme hakkındaki ayrıntılı bilgileri geri gönderip göndermemesi gerektiğini belirler.